Velkommen til e-læring om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning

Dette verktøyet tilbyr opplæring i godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning. Målgruppen for e-læringen er programrådgivere, veiledere i Jobbsjansen, NAV ansatte i førstelinjen, karriereveiledere og lærere i voksenopplæringen. Kurset består av tre frittstående moduler, med flere praktiske caser, som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til godkjenningsordninger av utenlandsk utdanning. Målet med kurset er at du som veileder skal gi riktig informasjon til innvandrere med utenlandsk kompetanse.


Er du ny bruker, klikk her for å registrere deg 

Merk at noen eldre versjoner av Internet Explorer ikke støtter plattformen. Bruk heller alternative nettlesere (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera etc).


Trykk her for å laste ned kursheftet for godkjenningsordninger utenlandsk utdanning