E-læring om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning

Dette verktøyet tilbyr opplæring i godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning. Målgruppen for e-læringen er programrådgivere, veiledere i Jobbsjansen, NAV-ansatte i førstelinjen, karriereveiledere og lærere i voksenopplæringen. Kurset består av fire frittstående moduler, med flere praktiske caser, som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning.